SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

(REDOVNO I VANREDNO ŠKOLOVANJE)

Pružamo usluge savetovanja u oblasti srednjeg obrazovanja bez novčane naknade u cilju profesionalne orjentacije lica i realnih potreba na tržištu rada.

Osobe koje su iz određenih razloga napustile srednju školu odnosno prekinule obrazovanje imaju pravo da nastave školovanje u istom trajanju po osnovu Zakona o srednjoj školi.

Da bi završili započeto obrazovanje, vanredni učenici se upisuju na određene profile. Učeniku će biti priznati svi ranije završeni razredi. Rešenjem koje donosi direktor škole, biće određeni dopunski ispiti koje polaznik - vanredni učenik mora da položi. Nakon što položi sve dopunske ispite učenik polaže razredni ispit za razrad u koji se upisao. Na taj način stiče pravo da upiše sledeći razred u statusu vanrednog učenika.

Nakon završenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja lice može da se upiše u školu radi prekvalifikacije ili dokvalifikacije.

Kandidat koji je upisan u program prekvalifikacije polaže ispite iz stručnih predmeta koje određuje nastavničko veće škole u koju je upisan.

Kandidat koji je upisan u program dokvalifikacije polaže dodatne ispite iz predmeta čiji se sadržaji razlikuju od prethodno položenih, predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom (razlika predmeta) i završni ispit.

SREDNJA ŠKOLA - obrazovni profili

 1. Opšta gimnazija - Društveno jezički smer - Filološka gimnazija
 2. Ekonomski tehničar
 3. Pravni tehničar
 4. Turistički tehničar
 5. Finansijski tehničar
 6. Trgovinski tehničar
 7. Trgovac
 8. Poslovni sekretar V stepen
 9. Mašinski tehničar
 10. Mašinbravar
 11. Mehaničar termoenergetskih postrojenja
 12. Nautički tehničar
 13. Brodomašinski tehničar
 14. Elektrotehničar energetike
 15. Elektromonter mreža i postrojenja
 16. Elektroenergetičar za mreže i postrojenja - specijalista
 17. Mehaničar alatnih mašina - specijalista
 18. Mehaničar termoenergetskih postrojenja - specijalista
 19. Tehničar optike
 20. Optičar - Optometrista – specijalista

 

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA - obrazovni profili

PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE

 1. Elektrotehničar informacionih tehnologija - IT tehičar
 2. Administrator računarksih mreža
 3. Elektrotehničar računara
 4. Elektrotehničar računara - specijlasita

PODRUČJE GEODEZIJE I GRAĐEVINARSTVA

 1. Građevinski tehničar za niskogradnju
 2. Arhitektonski tehničar
 3. Dekorater zidnih površina
 4. Rukovodilac građevinskom mehanizacijom
 5. Keramičar - teracer - pećar
 6. Hidrograđevinar - vodoinstalater
 7. Zidar - fasader
 8. Tesar
 9. Armirač - betonirac
 10. Majstor za garađevinsku mehanizaciju - specijalista
 11. Majstor za kućne vodovodne i kanalizacione instalacije - specijalista

PODRUČJE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA

 1. Kulinarski tehničar
 2. Ugostiteljski tehničar
 3. Konobar
 4. Kuvar
 5. Turistički organizator - specijalista

PODRUČJE MAŠINSTVA I OBRADE METALA

 1. Automehaničar
 2. Automehaničar - specijalista
 3. Limar
 4. Autolimar
 5. Zavarivač

PODRUČJE SAOBRAĆAJA

 1. Tehničar drumskog saobraćaja
 2. Vozač motornih vozila
 3. Vozač motornih vozila - specijalista
 4. Instruktor vožnje - specijalista

 

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA - obrazovni profili

 1. Medicinska sestra tehničar
 2. Medicinska sestra vaspitač
 3. Pedijatrijska sestra
 4. Farmaceutski tehničar
 5. Stomatološka sestra
 6. Zubni tehničar
 7. Laboratorijski tehničar
 8. Kozmetički tehničar
 9. Fizioterapeutski tehničar
 10. Zdravstveni negovatelj
 11. Maser
 12. Medicinski tehničar za rad u radiologiji V stepen
 13. Medicinska sestra tehničar za rad u opštoj medicini V stepen

SREDNJA UMETNIČKA ŠKOLA ZA DIZAJN I NOVE MEDIJE - obrazovni profili

 1. Likovni tehničar
 2. Tehničar dizajna i tekstila
 3. Tehničar dizajna grafike
 4. Tehničar dizajna enterijera i industrijskih proizvoda

VANREDNO ŠKOLOVANJE (ako  želite da nastavite prekinuto školovanje, ako se aktivno bavite sportom, zaposleni ste ili neki drugi razlog) - Potrebna dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstvo osnovne škole
 • Svedočanstva prethodno završenog razreda

 

Vanredni polaznici

Vanredni polaznik prvog razreda škole je lice upisano u prvi razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja ili obrazovanja za rad a starije je od 17 godina. Redovan učenik koji želi da pređe na vanredno školovanje može to uraditi u toku školske godine uz saglasnost roditelja i odobrenje direktora škole.

Vanredni učenici upisuju se u prvi razred u junskom roku na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

 

PREKVALIFIKACIJA I DOKVALIFIKACIJA

Škola će moći da odgovori i potrebama dokvalifikacije, a posebno prekvalifikacije za sva zainteresovana lica koja, u vremenu brzih tehnoloških promena i potrebe promene radnog mesta, žele da dobiju kvalitetno obrazovanje i uspešno se zapošljavaju.

U školi u kojoj će se obrazovati učenici za navedene profile, učenici će imati mogućnost da prelaze sa jednog obrazovnog profila na drugi putem fakultativnih predmeta i diferencijalnih ispita. Na taj način se otvaraju veće mogućnosti izbora za dalje školovanje kao i za eventualnu promenu odluke u izboru željenog zanimanja.

Prekvalifikaciju upisuju kandidati koji žele da se obrazuju za neki drugi obrazovni profil u odnosu na onaj koji su završili,bez obzira na područje rada.

Prekvalifikacija (ako hoćete da promenite zanimanje u okviru istog ili drugog područja rada) - Potrebna dokumenta:

 • Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (I, II, III, IV razred)
 • Diploma maturskog ili završnog ispita
 • Izvod iz matične knjige rođenih

 

Dokvalifikaciju upisuju kandidati koji žele da se obrazuju za neki drugi obrazovni profil u dužem trajanju, bez obzira na područje rada.

Dokvalifikacija (ako ste završili trogodišnju školu i  želite da nastavite i završite četvorogodišnju školu) - Potrebna dokumenta:

 • Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (I, II, III razred)
 • Diploma završnog ispita
 • Izvod iz matične knjige rođenih

Na programe prekvalifikacije i dokvalifikacije se možete upisati tokom cele godine.

NOSTRIFIKACIJA DIPLOMA STEČENIH U INOSTRANSTVU

Ako je vaše dete završilo srednju školu u inostranstvu možemo vam pomoći oko procedure nostrifikacije diplome i svedočanstava  u cilju  priznavanja diploma određenog  zanimanja, radi zapošljavanja ili nastavka školovanja na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji.

 

Pronađite nas na: