AKADEMSKO OBRAZOVANJE

Pružamo usluge savetovanja u oblasti visokog obrazovanja bez novčane naknade u cilju profesionalne orjentacije lica i realnih potreba na tržištu rada.

Ostvarili smo saradnju sa fakultetima na kojima možete da upišete akreditovane studijske programe na osnovnim studijama u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju, i na master studijama u jednogodišnjem odnosno dvogodišnjem trajanju.

 

Kod nas možete da dobijete savet gde da upišete osnovne i master studije iz oblasti:

Informacionih tehnologija - kako bi stekli zvanje Diplomirani inženjer informacionih tehnologija ili Diplomirani informatičar (240 ESPB) ili Master inženjer informacionih tehnologija ili Master informatičar (300 ESPB)

Ekonomije - kako bi stekli zvanje Ekonomista (180 ESPB), Diplomirani ekonomista (240 ESPB) ili Master ekonomista (300 ESPB)

Menadžmenta - kako bi stekli zvanje Menadžer (180 ESPB), Diplomirani menadžer (240 ESPB) ili Master menadžer (300 ESPB)

Nautike - kako bi stekli zvanje Diplomirani inženjer saobraćaja - Nautika (240 ESPB)

Brodomašinstva - kako bi stekli zvanje Diplomirani inženjer mašinstva - Brodomašinstvo (240 ESPB)

Lučki menadžment - kako bi stekli zvanje Master menadžer - Lučki menadžment (300 ESPB).

 

U skladu sa vašim vremenom i obavezama, možete da birate da li želite tradicionalnu ili on-line nastavu. Studijski programi su savremeni i kreirani u skladu sa potrebama za najtraženijim zanimanjima današnjice.

Proveli ste neko vreme studirajući, ali se niste “pronašli” na visokoj školi ili fakultetu gde studirate?

Ukoliko ste već student nekog drugog akreditovanog državnog ili privatnog fakulteta, svoje studije možete da nastavite prelaskom na jedan od akreditovanih studijskih programa osnovnih akademskih studija. Procedura prelaska je brza, efikasna i završava se u najkraćem mogućem roku.

 

Pronađite nas na: